PRAKTICKÉ  INFORMACE  PRO  ŠKOLY  A  SPORTOVNÍ  ODDÍLY

Všechny objekty a akce jsou vždy v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienickými požadavky zotavovacích akcí pro děti a mládež. Jsme pod stálou kontrolou Krajské hygienické stanice se sídlem v Kutné Hoře.

Ve Zbraslavicích je ordinace praktického lékaře, lékárna a stanoviště záchranné služby.

Jídlo připravujeme ve výborné kvalitě z čerstvých surovin a dle receptur pro vyváženou stravu.

Pokud se dítě nebude moci z důvodu nemoci zúčastnit pobytu, neplatí žádné stornopoplatky.

Inkontinenční podložky si zajišťují sami organizátoři pobytu.

INFORMACE  PRO  VÁŠ  POBYT

Pokoje v den příjezdu pro Vás budou připraveny v 16:00 hodin. Pokud dorazíte dříve a vaše pokoje budou připraveny, ubytujeme vás dříve.

Nebudou-li pokoje ještě připraveny, poskytneme Vám prostor, ve kterém si můžete uskladnit věci nebo se převléknout.

Při nástupu provede každý rekreant kontrolu zařízení pokoje a případné závady nahlásí ihned na recepci. Pokud tak neučiní, zodpovídá za vzniklou škodu a je povinen ji nahradit. Na recepci si můžete zdarma zapůjčit také míče, pálky na ping-pong a spoustu dalšího sportovního vybavení. Na veškeré půjčované věci vybíráme vratnou zálohu.

Po příjezdu je nutné na recepci zaplatit místní a případné parkovací poplatky.

Cestujete-li s větší skupinou vlakem, doporučujeme kontaktovat předem České dráhy. Přistaví zdarma další vagón a tím odpadne nepříjemné mačkání během cesty.

Informujte se prosím na provozní dobu recepce. Zde jsou také vyvěšeny veškeré aktuální informace, např. jízdní řád či informace o možnosti výletů, atd.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost termínům na stravu, se kterými Vás seznámí zaměstnanci recepce. Dodržujte tyto časové termíny, chodíte-li v jiné době, blokujete tím stravování jiné skupiny.

Termín výdeje svačin si prosím domluvte v kuchyni. Svačiny se vydávají vedoucím jednotlivých akcí.

U vchodu do jídelny je v termosech připraven nápoj k osvěžení. V případě zájmu, zapůjčí hrnečky na recepci vedoucím skupin, při odjezdu je opět vrátíte na recepci (ztráta hrnečku se hradí). Nápoj je určen k přímé spotřebě, prosím nestáčejte ho do plastových lahví.

Občerstvení si můžete zakoupit v prodejně s občerstvením.

V letním období jsou k dispozici prodejny občerstvení na terasách, v zimním období bar v budově Sport. Aktuální prodejní dobu Vám sdělí na recepci.

V průběhu pobytu se pokoje neuklízí. Zapůjčení vysavače je možné na recepci.

V případě celodenního výletu či v situaci, kdy z časových důvodů nelze zajistit standardní stravu, Vám připravíme balíčky. Z technických důvodů je nutno tento požadavek nahlásit 2 dny předem.

Všechna sportoviště v areálu jsou určena k volnému využití.

Pokud využijete některé ze sportovišť, upravte po skončení hry povrch hřiště tak, aby ho mohli používat naši další hosté. Sportovní náčiní Vám zdarma zapůjčíme na recepci. Veškeré sportovní náčiní je však zálohováno. Na recepci naleznete aktuální seznam půjčovaného sportovního vybavení s výší zálohy. Sítě na volejbal a tenis je možné odstraňovat pouze se souhlasem zaměstnanců recepce. Hřiště na plážový volejbal je určeno výhradně ke sportovním účelům. K hrám v písku využívejte pískoviště v dětském koutku.

Na recepci si můžete objednat všechny aktivity, které jsou popsány v sekci Adrenalin.

Není dovoleno přemísťování nábytku na pokojích bez souhlasu zaměstnanců recepce.

Pro posezení u ohně jsou určena 4 ohniště - u rybníka, u chatiček, na louce u cesty směrem k chatkám a naproti terase s občerstvením přes lesík.

Další ohniště z bezpečnostních důvodů nezakládejte. Děkujeme

Ve všech budovách a v místech se zvýšeným rizikem vzniku požáru platí přísný zákaz kouření. Porušení tohoto zákazu může vést i k nucenému ukončení pobytu rekreanta. Nerespektování tohoto zákazu je sankcionováno pokutou 3.000,-Kč a náhradou vzniklé škody.

V celém areálu je dostatek toalet. Není proto třeba využívat "přírodu". Berte ohled na ostatní hosty a okolí. Opět děkujeme.

Chtěli bychom upozornit všechny návštěvníky na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hod. Mějte prosím ohled na ostatní hosty našeho areálu a přilehlého okolí.

Před odjezdem si povlečení z lůžek svlékněte. Zaměstnanci recepce si jej převezmou při předávání a kontrole pokojů. Zároveň je nutné vrátit stravenku spolu s klíči od ubytovacích prostor.