ADAPTAČNÍ KURZY - ROK 2020

Zorganizujeme pro Vás kompletní adaptační kurz: 16 let praxe !!!

Tým našich zkušených instruktorů pro Vás připraví na míru adaptační, nebo-li seznamovací kurz. Tyto kurzy jsou výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv studentů, vytvořit pouto mezi studenty a jejich učiteli. Mnohem jednodušší a zábavnější je poznat nové spolužáky v přírodě i při hře, než ve školních lavicích.

Jaké jsou cíle adaptačního kurzu? Dosažení vzájemné spolupráce ve skupině, dosažení rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny, nalezení svého místa ve skupině, prevence proti šikaně, kriminalitě, alkoholismu.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 777 123 405 nebo mailem zbraslavice@sicco.cz, vytvoříme Vám nabídku na míru.