en-Tvrz Malešov - 11 km, vlak a pěšky

26/04/2020

Areál hospodářského dvora se zachovalou gotickou věžovitou tvrzí a empírovým zámečkem na skalním ostrohu nad rybníkem v západní části vsi. V současné době není otevřena pro veřejnost.

Tvrz se je od roku 2002 v rukou soukromého majitele. Od stejného roku probíhá její rekontrukce ve spolupráci se sdružením Korouhev měštěnínů staropražských, pořádají se zde kulturní akce v historickém duchu, tvrz je v rámci těchto akcí otvírána veřejnosti. V případě zájmu o exkurzi či návštěvu tvrze je možno se obrátit na ondrej@malesov.cz.

Tvrz se je od roku 2002 v rukou soukromého majitele.  

2 km jižně po modré značce se dostaneme k rybníku Prosík - dějiště bitvy u Malešova 7. 6. 1424, nalezneme zde kamenný reliéf s deskou. Roku 1303 zde uváděno sídlo, na němž na konci 14. století bohatá kutnohorská rodina Ruthardovců, později z Malešova, postavila věžovitou tvrz. Za husitských válek v majetku pánů z Křešic a poté z Římovic. V průběhu 15. a 16. Století se na tvrzi vystřídali páni z Hustiřan, z Újezda a Salavové z Lípy. V 18. století byla tvrz přestavěna na sýpku a dostala dnešní podobu. Na přelomu 18. a 19. století postaveny zámecké objekty na severním konci hospodářského dvora.

Z areálu tvrze zachována pětipatrová věž s gotickými okénky a v 1. patře zazděným vstupním portálem, dále zbytky pozdně gotického opevnění. Sdružená okna z doby přestavby, stejně jako střecha s lucernou. Na konci dvora po stranách směrem do náměstí přízemní zámecké objekty, v čele škola - empírová volná patrová budova z roku 1824.