en-Obora Žehušice - 24 km, auto

17/04/2020

V oboře o výměře 270 ha je chováno po více než 150 let jedno z mála stád bílé jelení zvěře na světě, původem snad z Persie či Indie, o počtu 130 kusů. V turistické sezóně je možné jednou denně s průvodcem navštívit oboru a kochat se pohledem na tyto nádherné tvory.